Képviselő-testület

Horváth Gyula

polgármester

dr. Szalay Péter

jegyző

Ravazdi Istvánné

alpolgármester

Radics Bertalanné

képviselő

Sipőcz Anna Szilvia

képviselő

Tar Ildikó

képviselő

Tokovicz Györgyné

képviselő

Horváth Frigyes

képviselő

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tagjai:

 • Radics Bertalanné elnök
 • Sipőcz Anna Szilvia elnökhelyettes
 • Tar Ildikó tag
 • Mészárosné Nagy Henrietta külsős tag
 • Boros József külsős tag

Feladata és hatásköre:

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat költségvetésének kondícióit, javaslatot tesz a szükséges intézkedés vagy döntés megtételére a Képviselő-testületnek, ha a költségvetési rendeletben elfogadott bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának a gazdálkodás biztonságát, veszélyeztető megváltozását észleli,
 • Ellátja a polgármester, az alpolgármester, önkormányzati képviselők, bizottság nem képviselő tagjai által leadott vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését és őrzését.
 • Kivizsgálja a polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági tagok összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezéseket a hatályos törvényi rendelkezések alapján.
 • Titkos szavazások lebonyolítása,
 • A Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítése, kidolgozása, a végrehajtásának és alkalmazásának figyelemmel kísérése, javaslat a módosításokra, kiegészítésekre,
 • Javaslat a képviselő-testület éves munkatervére,
 • Állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzat nemzetközi kapcsolataira,
 • Állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzatnak más önkormányzatokkal való együttműködésére, igazgatási társulására, vagy abból való kilépésre.

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

A dátumra kattintva elolvashatja az adott jegyzőkönyvet:

A dátumra kattintva elolvashatja az adott jegyzőkönyvet:

 • 2020. január 13.
 • 2020. február 4.
 • 2020. február 25.
 • Az év további részében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület nem ülésezhetett.