Általános közzétételi lista

Az önkormányzat, mint közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerint a tevékenységéhez kapcsolódóan az általános közzétételi listában meghatározott adatokat a honlapján közzéteszi. 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Minden évben az adott évi költségvetési rendelet tartalmazza. A rendelet megtalálható az önkormányzati rendelettárban: https://or.njt.hu/

III. Gazdálkodási adatok

Minden évben az adott évi költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmazza. A rendelet megtalálható az önkormányzati rendelettárban: https://or.njt.hu/