Partnerségi egyeztetés: Kúria rét rendezési terv módosítása

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési tervről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § előírásai szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez.

A módosítás oka:
A belterület észak-keleti részénél elhelyezkedő (a 83. számú főút mellett), a hatályos tervlapon 0181/13, 0181/14, 0181/15, 0181/16, 0181/17, 0181/18, 0181/19, 0181/20, 0181/21, 0181/22, 0181/23, 0181/24, 0181/25, 0181/26, 0181/27, 0181/28, 0181/29, 0181/30, 0181/31, 0181/32, 0181/33, 0181/34, 0181/35, 0181/36, 0181/37 hrsz-ú területre feljelölt falusias lakóterületi (Lf), kereskedelmi gazdasági szolgáltató (Gksz) terület és közlekedési és közmű (KÖu) terület fejlesztés tulajdonosváltás miatt áttervezésre kerül. A csomópont a közutas hatósággal előre egyeztetett módon áttervezésre kerül, a hozzá tartozó közművekkel együtt. A falusias lakóterület és a gazdasági terület arányaiban történik változás.

A partnerségi egyeztetés keretein belül lakossági fórumot tartunk 2022. július 26-án 10:00 órakor. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9121 Győrszemere, Fő utca 20.)

A tervezett módosítással kapcsolatban a részletek az alábbi dokumentumban olvasható: