Partnerségi egyeztetés: 086/35. hrsz. rendezési terv módosítása

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési tervről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § előírásai szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez.

A módosítás oka:
A 086/35 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolását különleges beépítésre szánt logisztikai területre szükséges módosítani annak érdekében, hogy a területen logisztikai terület kialakítása megvalósulhasson.

A tervek módosításának véleményezését a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárással kívánjuk megvalósítani.

A tervek módosításának véleményezési dokumentációja elérhető a www.gyorszemere.hu honlapon, valamint nyomtatott formában a Győrszemerei Polgármesteri Hivatalban.

Kérem, hogy a javaslatot véleményezni szíveskedjenek. Véleményeiket 2022. augusztus 3-ig elküldhetik email-ben a titkarsag@gyorszemere.hu email címre.

A partnerségi egyeztetés keretein belül lakossági fórumot tartunk 2022. július 26-án 10:00 órakor. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9121 Győrszemere, Fő utca 20.)

A tervezett módosítással kapcsolatban a részletek az alábbi dokumentumban olvasható: