Rendezési terv felülvizsgálata

Tájékoztatók

Tisztelt Érintettek!

A Győrszemere község közigazgatási területére vonatkozó településtervet (fejlesztési és rendezési terv, HÉSZ) felül kell vizsgálni és módosítani szükséges a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogkövetkezményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) alapján.

A felülvizsgálatot elrendelő Képviselő-testületi határozat száma: 22/2022. (II. 22.) sz. KT határozat

Az önkormányzat részéről illetékes személyek:
– Horváth Gyula polgármester (06-30-268-7502; polgarmester@gyorszemere.hu)
– dr. Szalay Péter jegyző (06-30-268-7705; jegyzo@gyorszemere.hu)

A felülvizsgálatot elvégző településtervező vállalkozás:
Név: TALENT-PLAN Kft.
Székhely: 9023 Győr, Richter János utca 11.
Adószám: 10665095-2-08

A hatályos és a tervezett (tehát még nem végleges) tervlapok megtekinthetők ezen az oldalon lentebb.

Fentiek alapján kérünk minden érintettet, hogy a tulajdonában lévő területekre vonatkozó előírásokat áttekinteni szíveskedjen és amennyiben a középtávú fejlesztési elképzeléseik megvalósítása ezen előírások alapján nem kivitelezhetők, úgy írásban küldjék meg Hivatalunkba az Önök területét érintő szükséges javítások, módosítások leírását a csatolt nyomtatvány kitöltésével.

NYOMTATVÁNY IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megküldött fejlesztési elképzelések nem jelentik annak automatikus elfogadását. Az elképzeléseket az önkormányzat és az illetékes hatóságok megvitatják és annak elfogadásáról vagy elutasításáról döntenek.

A rendezési tervi eszközök módosítása hosszú és költséges, államigazgatási szerveket is érintő eljárás, ezért kérjük, hogy körültekintően tegyék meg nyilatkozataikat.

Új fejlesztési terv (NEM VÉGLEGES)

Jelen hatályos dokumentumok