Építési szabályok szigorítása

Tájékoztatunk minden érintettet az alábbiakról:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2022. (III. 29.) sz.
HATÁROZATA
a beépítési korlátozásról

A Képviselő-testület a 22/2022. (II. 22.) sz. határozattal elrendelt településrendezési eszközök felülvizsgálatáig az alábbi kiegészítő szabály bevezetéséről dönt a település falusias jellegének megóvása érdekében:

1. Falusias lakóterületen (Lf) rendeltetési egységeket a következő szabályok alapján kell meghatározni:

a) Amennyiben a telek területe kisebb, mint 1500 m2, a telken legfeljebb egy rendeltetési egység helyezhető el (pl. lakóház, üzlet, stb.)
b) Amennyiben a telek területe több, mint 1500 m2, akkor legfeljebb kettő rendeltetési egység helyezhető el, illetve minden további 1500 m2 telekméret a megengedett rendeltetési egységek számát eggyel növeli.
c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység létesülhet.
d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben elhelyezett garázs, tároló.

2. Jelen határozat 2022. március 30. napjától hatályos, és a hatálybelépése után benyújtott településképi konzultáció/véleményezési eljárásokban és az egyéb építésfelügyeleti/építéshatósági eljárásokban kell alkalmazni.