Új betonúton közlekedhetünk Győrszemere-hegyben

A projekt főbb adatai:

  1. A pályázat azonosítószáma: 2464-8/2019/HERMANN
  2. A projekt címe: Zártkerti fejlesztés Győrszemerén
  3. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Győrszemere Községi Önkormányzat
  4. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 9121 Győrszemere Fő út 20.
  5. A folyósított támogatási összeg (Ft): 10.000.000 Ft
  6. Megvalósítás helyszínei: Győrszemere 1559/25 hrsz és 1502/2 hrsz
  7. Projekt megvalósításának időszaka: 2019.08.02-2020.07.13
  8. A fejlesztés célja: A fejlesztés Győrszemerén valósul meg a zártkerti területeket magába foglaló Szőlőhegyen. Természeti adottságai révén a község határához jelentős szőlőbirtokok tartoztak. A XVI–XVII. századi pusztítások után, a XVIII. század közepén sikerült az itteni szőlő művelési kultúrát ismét magas szintre emelni. A helyi közbirtokosságának szőlőhegyi törvénye 1757-ből való. A szőlőhegyi részen ma is szép lankás szőlőbirtokokat és ősi szórvány pincéket, présházakat találunk. Az Önkormányzat szeretné járhatóvá tenni az 1559/25 hrsz alatti zártkerti földutat burkolat megerősítéssel, betonburkolat kialakítással. A fejlesztendő út a zártkertek között haladnak, erről az útról közelíthetők meg a zártkerti ingatlanok és a többi zártkerti út. A területen számtalan zártkert található. Jelen projekt az egész zártkerti területet kiszolgálja, de közvetlenül 24 zártkerti ingatlan előtt halad el. Az önkormányzat megvásárolja az 1502/2 hrsz zárkerti ingatlan azzal a céllal, hogy azt tovább fejlessze.
  9. A fejlesztés részletes bemutatása: A fejlesztés Győrszemerén valósul meg a zártkerti területeket magába foglaló Szőlőhegyen. A területen a számtalan zártkert található. Győrszemere jellegzetes része a szőlőhegy. Az 1. célterületet érintő fejlesztés az alábbi helyrajzi számokat érinti: 1559/25 hrsz 300 m hosszúságban. Darált építési törmelék (beton, cserép, és téglatörmelék) felhasználásával természetbe illő, környezetbarát útfelújítást valósítunk meg. A 1559/25 hrsz a 1291/2 hrsz-en keresztül kapcsolódik szilárd burkolatú úthoz. Az úttükör kialakításával párhuzamosan a benőtt fák, cserjék is eltávolításra kerülnek. Az alábbi útfelújítási munkálatokat érinti a fejlesztés: a meglévő murva, homok burkolatú út. A tervezési program szerint a jelenleg murva burkolatú zártkerti utca 3,00 m szélességben és 300,00 m hosszan szilárd burkolattal kerül ellátásra. Az utca tengelyét az érvényben lévő szabályozási vonalak középvonalában jelöltük ki, visszaszabályozva az út nyomvonalát a számára kijelölt helyre. A 6,00 m széles közterület szélesség lehetővé teszi 1,00-1,00 m széles stabilizált kétoldali padka kialakítását. A tervezett utca a kezdőszelvényben a Hegy út tengelyéhez csatlakozik, viszont az építési szakasszal a csomópont után meglévő 11,50 m hosszú szilárd burkolatú szakaszhoz csatlakozunk. Az úttengely a vízszintes vonalvezetést tekintve egyenes, a meglévő nyomvonalhoz a 0+300 km szelvényben csatlakozunk. A tervezett burkolat magassági szabályozásánál a csatlakozó burkolat és meglévő nyomvonal magassági adatait vettük figyelembe. A burkolatszélektől 2%-os oldalirányú eséssel a tengelyben egy vápavonalat alakítottunk ki, melyek keresztül vezetjük el a szilárd burkolat csapadékvizét. A tervezett beton burkolat pályaszerkezete: – 16 cm vtg. CP 2,7/3,2 bazaltbeton burkolat – 1 rtg. technológiai fólia – 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció – 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg. Az önkormányzat kitűzött célja, hogy valamilyen mértékben visszaállítsa a pezsgő szőlőhegyi életet. A táj gyönyörű, a természet nyugodt. A hétköznapi monotonításból kiválóan ki lehet szakadni a szőlőhegyen, ezáltal feltöltődik az ember. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet adottságainak kihasználása érdekében, ezét a megvásárolt ingatlan önerőből rendbe teszi, a meglévő szőlő és gyümölcsöst tájfaja őshonos szőlővel és gyümölcsfákkal (Tündérkert programból véve alma, körte, barack) kiegészíti. A településen vonzó lehet a szőlőhegy, hisz kiváló termőképessége és fekvése mellett a nyugalom szigete is egyben. A későbbiekben a „mintakertben” szakmai programokat is szervezünk gyerekeknek annak érdekében, hogy elősegítsük az iskola környezeti nevelő munkáját. A mintakert része lesz a helybe is működő Tanoda programnak. A gyerekek az iskolai környezetből kiszakadva ismerhetik meg környezetüket, hagyományaikat, értékeiket. A pályázat előkészítése során többen jelezték, ha megközelíthető lenne gépkocsival a zártkerti ingatlan, ismét gazdálkodnának rajta.