„Együtt könnyebb” – SKHU/WET A/2201/4.1/003

A projekt fő célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, valamint a hosszú távú együttműködés megerősítése Dunatőkés és Győrszemere, ill. azok intézményei között. A projekt az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés erősítését, a problémák közös erővel való megoldására való törekvést, ill. a kölcsönös megértés javítását hivatott fejleszteni. Az önkormányzatok együttműködése ezidáig csak kistérségi szinten valósult meg, de a projekt megvalósításnak köszönhetően jelentősen erősödik majd a határmenti községek és azok állampolgárai, illetve intézményei közötti együttműködés is, mégpedig közös kezdeményezések megvalósításával a természet és környezetvédelem, valamint az oktatás területén. A projekt nagy mértékben hozzájárul a határokon átnyúló tudás és tapasztalatcsere élénkítéséhez, megfelelő feltételeket teremt új, fenntartható határon átnyúló rendezvények szervezéséhez. Mindkét projekt partner olyan közös tevékenységek megvalósítását tűzte ki céljául, melyek az érintett régiók természeti adottságainak jobb megismerését (új diorámák és kültéri installációk), ill. azok bemutatását segítik elő különféle oktatói jellegű, elsősorban a környezettudatosság, a természet megőrzésével és védelmével kapcsolatos rendezvények megvalósítása által. Győrszemere esetében egy közös oktató – felvilágosító rendezvény kerül majd megrendezésre 3-15 év közötti óvodás és iskoláskorú gyermekek részére (iskolán kívüli környezeti nevelési témájú előadások, játékok, versenyek). Dunatőkésen pedig egy egész napos, minden korosztálynak szóló, szintén határon átnyúló közös rendezvény kerül megrendezésre (ezen belül: a Tőkési-ág nemzeri parkról és a műszaki műemlékként számontartott dunatőkési vízimalomról szóló előadás, színházi előadás gyerekeknek természet- és környezetvédelemről, játékok, versenyek, különböző kulturális és társadalmi programok a fenntarthatóság jegyében). A projekt megvalósítása jelentősen hozzájárul a KPA prioritásainak és célkitűzéseinek eléréséhez.