ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Óvodapedagógus

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 59436
Intézményi iktatószám: 112-2/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A GYŐRSZEMEREI ÓVODA-BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
2 fő óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Pedagógiai program szerinti munkavégzés vegyes életkorú csoportban. Az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, a fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése. Az óvoda hagyományainak ápolása, együttműködés a partnerekkel. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek integrált nevelése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Győrszemere

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Nagy Henrietta főigazgató nyújt az alábbi telefonszámon: 06-20-465-4012. A pályázat benyújtás módja: postai úton az Óvoda címére: 9121 Győrszemere, Fő utca 25. VAGY emailen (titkarsag@gyorszemere.hu) A pályázast benyújtásakor hivatkozzon a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámra (59436), valamint a munkakörre (óvodapedagógus). A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Befejezett 10. osztály, alsó középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés, felnőttképzési szakmai végzettség, részszakma – középfokú szakképzettség , Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus képzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  • Érzelmi intelligencia (alap)
  • Kommunikációs készség (alap)
  • Együttműködés (alap)
  • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
  • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.01. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Beérkezett pályázatok vezetőség általi véleményezése; személyes meghallgatás; vezetői döntés; pályázók értesítése

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.06. 12:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.07.