ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Kisgyermeknevelő

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 50887

Intézményi iktatószám: 112-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYŐRSZEMEREI ÓVODA-BÖLCSŐDE pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

KISGYERMEKNEVELŐ

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A bölcsődében dolgozó munkatársak (kisgyermeknevelők, bölcsődei dajka) helyettesítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Győrszemere

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázat benyújtásának módja: Személyesen: Mészárosné Nagy Henrietta, főigazgató, 9121 Győrszemere, Fő utca 25. sz. alatt. VAGY Postai úton: Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde, 9121 Győrszemere, Fő utca 25. Borítékra kérem feltüntetni: a pályázat azonosító számát és a munkakör megnevezését VAGY emailen a titkarsag@gyorszemere.hu email címen. Érdeklődni lehet a 06-20-465-4012-es telefonszámon, ill. személyesen az intézményben, a főigazgatónál.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), ill. 15/1998.(IV.30.) NM.rend.2. melléklete szerinti képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást ad a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.09. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.12.