Tájékoztatás igazgatási szünetről

A Győrszemerei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatja ügyfeleit, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdése a) pontja alapján

2023.12.27-től 2023.12.29-ig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3.  § (2) bekezdésben rögzítettek szerint nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Többek között nem számít bele

  • a Hivatal előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
  • más szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati igazgatási szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár, ideértve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény által szabályozott határidőket is,
  • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint
  • a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

Halaszthatatlan ügyekben (különösen ide értve a haláleset anyakönyvezését, stb.) az alábbi telefonszám hívható: +36-30-268-7705 (dr. Szalay Péter jegyző)

A Hivatal hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hivatal kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.