Hatósági bizonyítvány igénylése családi fogyasztó közösség igazolásához

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet bevezette a a családi fogyasztói közösségek fogalmát, mellyel egy újabb rezsikedvezményt vezetett be a kormány a gázhasználóknak.

7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Az igazolás birtokában a gázszolgáltatótól lehet igényelni a többletmennyiséget, ami a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől jár időarányosan (ez az évi mennyiségre vonatkozik augusztushoz képest). Az éves kedvezményes mennyiség jelenleg mérési helyenként 63 645 MJ/év (1729 köbméter/év).

A kérelmezőnek büntetőjogi és kártérítési felelősséget kell vállalni azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. A hatósági bizonyítvány kiálllítását minden esetben helyszíni szemle előzi meg, aminek célja annak a vizsgálata, hogy az OTÉK 105. § szerint hány rendeltetési egységnek felel meg az ingatlan.

A hatósági bizonyítvány az alábbi nyomtatvány benyújtásával kérelmezhető:
Kérelem (.doc)
Kérelem (.pdf)