DALTON, PROJEKT, KOOPERATÍV MUNKA MAGYARÓRÁN

Igazodva a 21. sz. igényeihez, az intézmény adta lehetőségekhez, a hagyományos munkaszervezési módok mellett kiemelt szerepet kap óráimon a tanulók közös munkavégzése. A csoportfeladatok alkalmat adnak a tanulók közötti vitára, az innovatív gondolkodásra, a felzárkóztatás és tehetséggondozás egyidejűségére; sőt cél a tanulói csoporton belüli vita generálása, a gyakoribb kommunikáció, amely az ismeretelsajátítás előmozdítója.

Megjelenik a személyre szabott differenciálás, dialogikus és interaktív tanulási helyzetek kialakítása, a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a tanulók közötti együttműködés, kooperativitás. A differenciált egyéni feladatok személyre szabottak, képességekhez mértek, figyelembe veszik a tanuló kompetenciáit, meglévő tudását, ismereteit. Alapelv, hogy minél többet beszélgetnek a tanulók az ismeretekről, a tananyagról, annál többet tanulnak.

A tanulók tableteket használva gyakorolhatják az információszerzést az általam javasolt internetes fórumokról,  tanítást/tanulást segítő programok segítségével bővíthetik, ill. mélyíthetik el tudásukat.

A  tanuláshoz, fejlődéshez motivációt jelentő tanulási környezetet is igyekszünk teremteni.

Koller Gyöngyi magyartanár

A tabló: a legszebb munkák a falra kerülnek. Mindenkinek vannak jól sikerült megoldásai, amikre büszke lehet.
Kovács Pálma és Erdős Patrícia totója
Ravazdi Olivér és Vajda Dominik dominója
Oláh Beni rajza
Kocsis Liza szófelhőt készített
Szabó Lehel BINGÓ feladványa
Ravazdi Olivér szókeresőt szerkesztett
Nagy műgonddal készülnek a penzumok
Játékos, kreatív feladatok színesítik az órát
Van, aki maga, és van, aki a párjával dolgozik