Válassz menüpontot!

Téti Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda

1949-tol működik az egykori Móhr kastélyban, melyet eredeti szépségében 2003-ben állított helyre az önkormányzat. Az intézmény tornaszobával, logopédiai szobával is rendelkezik.

A község óvodája igyekszik megfelelő életteret kialakítani „kis lakói” számára. A nevelés központjában a gyermek áll, egyénekre szabott nevelést alkalmaznak, többféle érzékszervet megmozgató tevékenységi formák biztosításával. Nagy hangsúlyt fektetnek az érzelmekben gazdag, biztonságos óvodai légkör megteremtésére.

Az Alapító Okirat szerint intézmény 75 férőhellyel rendelkezik. Az intézmény a szülői igények alapján tervezte nyitva tartását, melynek ideje 06:30-16:30-ig. A gyermekeket 3 vegyes életkorú csoportban nevelik.

Az óvodában a nevelő feladatot ellátó pedagógusok száma 6 fő, a csoportonként 2 fő óvodapedagógus, továbbá 3 dajkát foglalkoztat az intézmény. Az óvónők olyan kompetenciákkal rendelkeznek, melyek intézményi szinten a gyermekek egyéni fejlesztését, iskolai továbbhaladásra való felkészítését hatékonyan szolgálják. Az intézményben folyó pedagógiai munka biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelését-oktatását esélyegyenlőségük előmozdításában.

Az óvoda által biztosított szakmai programokban valamennyi gyermek részt vesz, ilyen a logopédiai szolgáltatás és a gyógytestnevelés. Speciális szolgáltatások is vannak az intézményben, amelyek közé a hitélettel történő ismerkedés, a néptánc és a bérletes bábszínház látogatás tartozik.

Az óvoda udvara rendezett, tornaszoba, logopédiai foglalkoztató áll a gyermekek rendelkezésére. A játékok, fejlesztő játékok köre folyamatosan bővül. Az óvoda épületében főzőkonyha üzemel, ami minden gyermek számára óvodai ellátást, ingyenes, kedvezményes étkezést biztosít.

Az óvoda folyamatos kapcsolatot ápol a fenntartó Képviselő Testülettel, az iskolával, a község civil szervezetivel, a védőnővel, a családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel és a szomszédos települések óvodáival is.

Az óvoda céljai közé tartozik az esélyteremtés teljes körű biztosítása, a gyermekek egyéni fejlesztése, az intézmény szolgáltatásihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása.

Településünkön egy óvoda működik.

 


Elérhetőségek:
Vezető: Mészárosné Nagy Henrietta
Cím: 9121 Győrszemere, Fő u. 25.
Telefon: 96/378-148

Kapcsolódó oldalak