Válassz menüpontot!

Új bölcsőde létrehozása Győrszemerén

Kedvezményezett neve: Győrszemere Községi Önkormányzat

A projekt címe: Új bölcsőde létrehozása Győrszemerén

Szerződött támogatás összege: 299.999.999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma : 2021.03.31

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00010

 

A projekt Győrszemerén a Bakonyér utca 15/8 hrsz.-ú telken fog megvalósulni. Az övezeti előírásoknak megfelelően lesz elhelyezve a bölcsőde épülete.

Győrszemere Községi Önkormányzat által vállalt tevékenységek:

Terület előkészítés, új bölcsőde építése, eszközbeszerzés, projektelőkészítés, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri feladatok, közbeszerzés lebonyolítása,

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a szakszerű projektmenedzsmentet a projekt sikeres lebonyolítása érdekében.

Győrszemerén jelenleg nem található bölcsődei intézmény. Jelenleg nincs bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztésünk. Az új bölcsődei intézmény feladatellátási területe elsősorban Győrszemere Község területe lesz, de igény esetén más településekről is szívesen fogadnak gyermekeket. Az új bölcsőde két csoporttal és 28 férőhellyel fog megépülni. Jelenleg Téten érhető el bölcsődei szolgáltatás, de nagyon kicsi, 10 fős maximális férőhellyel.

Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. Mivel Győrszemerén 2018. évben a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt (135), így Győrszemere Községi Önkormányzat új, önálló bölcsődei ellátást nyújtó intézmény létrehozásával kíván megfelelni az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdésében foglaltaknak.

A bölcsödében az alábbi helyiségek kapnak helyet: 

Közös használatú helyiségek: 34,93 m2

Szélfogó; mázas kerámia: 11,20 m2

Előtér; mázas kerámia: 17,48 m2

Mozgáskorlátozott wc; mázas kerámia: 6,25 m2

Csoportszobák és ahhoz tarozó helyiségek: 175,64 m2

Gyermek öltöztető átadó I ;mázas kerámia: 13,02 m2

Csoportszoba I.; laminált parketta: 50,70 m2

Játékraktár I.; mázas kerámia: 8,40 m2

Gyermek öltöztető átadó II.;mázas kerámia: 13,02 m2

Csoportszoba II. ;laminált parketta: 50,70 m2

Játékraktár II.; mázas kerámia: 8,40 m2

Gyerekfürdető biliztető; mázas kerámia: 24,44 m2

Külső játékraktár; mázas kerámia: 6,96 m2

Személyzeti és kiszolgáló helyiségek: 95,19 m2

Személyzeti helyiség; mázas kerámia: 13,16 m2

Takarítószer tároló; mázas kerámia: 3,36 m2

Személyzeti öltöző; mázas kerámia: 9,50 m2

Személyzeti zuhanyzó;mázas kerámia: 5,50 m2

Személyzeti wc; mázas kerámia: 2,50 m2

Gépészeti helyiség; mázas kerámia: 7,50 m2

Közlekedő; mázas kerámia: 10,44 m2

Hulladék tároló; mázas kerámia: 5,28 m2

Előtér; mázas kerámia: 6,37 m2

Zöldségelőkészítő; mázas kerámia: 3,14 m2

Melegítőkonyha; mázas kerámia: 9,24 m2

Mosogató; mázas kerámia: 9,80 m2

Tejkonyha; mázas kerámia: 4,76 m2

Mosoda; mázas kerámia: 4,64 m2

Épület összes nettó alapterület: 305,76  m2

Fedett terasz; fagyálló máz.ker.: 40,00 m2

Fedett belépő; fagyálló máz.ker.: 21,09 m2

A területen külön leválasztásra került a bölcsődéhez tartozó füvesített játszóudvar, ahol helyet kap egy kültéri játéktároló és egy rollerpálya. 

„Készültségi fok:

  • 25% - 2020. május 13. A kivitelező elkészítette az új bölcsőde épület alapjait, falazatát, tetőszerkezetét.”

Bölcsi 202002 001

Bölcsi 202003 002

Bölcsi 202003 003

 

Bölcsi 202003 004

Bölcsi 202003 005

Bölcsi 202003 006

Bölcsi 202003 007

Bölcsi 202003 008

Bölcsi 202003 009

Bölcsi 202003 010

Bölcsi 202003 011

Bölcsi 202003 012Bölcsi 202003 013

Bölcsi 202003 014

Bölcsi 202004 015

Bölcsi 202004 016

Bölcsi 202004 017

Bölcsi 202004 018

Bölcsi 202004 019

Bölcsi 202004 020

Bölcsi 202004 021

Bölcsi 202004 022

Bölcsi 202004 023

Bölcsi 202004 024

Bölcsi 202004 025

Bölcsi 202004 026

Bölcsi 202005 027

Bölcsi 202005 028

Bölcsi 202005 029

Bölcsi 202005 030

 

 

 

Készültségi fok: 75%

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt átfogó célja a Téti járásban növelni a bölcsődei férőhelyek számát, ezzel szélesíteni a bölcsődei szolgáltatások mértékét. A projekt specifikus célja egy új bölcsődei épület kialakítása Győrszemerén 28 férőhellyel. Az új bölcsőde intézménye új, önálló intézményként jönne létre. A fejlesztést követően a Téti Járás területén a bölcsődei férőhelyek száma a meglévő férőhelyek számához viszonyítva jelentősen nőni fog.

A projekt keretében két új bölcsődei csoportszoba, mosdók, tejkonyha, gyermeknevelői szoba, szociális és tároló helységek kerültek kialakításra. Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló Győrszemerei Bölcsőde új épületének építése hosszú távon megoldást jelent a településen élő kisgyermekek bölcsődei ellátására, továbbá 4 új munkahely teremtésére. Az önkormányzat célja ezzel a fejlesztéssel, hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását.

A kivitelező a munkálatokat 2020. március hónapban kezdte meg, az épület műszaki átadás-átvétele várható ideje 2020. november. A bölcsőde üzemeltetéséhez és használatához szükséges eszközök beszerzése szintén a projekt részét képezi.

 Bölcsi 202011 001

 Bölcsi 202011 002

 Bölcsi 202011 003

 

Bölcsi 202011 004

 

Bölcsi 202011 005

Bölcsi 202011 006

Bölcsi 202011 007

Bölcsi 202011 008

Bölcsi 202011 009

Bölcsi 202011 010

Bölcsi 202011 011

Bölcsi 202011 012

Bölcsi 202011 013

Bölcsi 202011 014

Bölcsi 202011 015

Bölcsi 202011 016

Bölcsi 202011 017

Bölcsi 202011 018

Bölcsi 202011 019

Bölcsi 202011 020

Bölcsi 202011 021

Bölcsi 202011 022

Bölcsi 202011 023

Bölcsi 202011 024

Bölcsi 202011 025

Bölcsi 202011 026

Bölcsi 202011 027

Bölcsi 202011 028

Bölcsi 202011 029

Bölcsi 202011 030

Bölcsi 202011 031

Bölcsi 202011 032

 

 

 

bölcsi

Kapcsolódó oldalak