Válassz menüpontot!

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ - Általános Iskola

Az általános iskola alsó tagozatos épülete 7 tanteremmel rendelkező épület, a település központi részén található az oktatási-nevelési centrum részeként.
Általános iskola felső tagozata szaktantermekkel ellátott épületegyüttes az oktatási- nevelési centrumban. Kézilabda és labdarúgópálya, szabadtéri sportlétesítmények és hatalmas parkosított udvar tartozik az intézményhez.

A győrszemerei általános iskola családias, befogadó légkörű intézmény, és partnereivel (önkormányzat, családsegítő intézmény, szakszolgálat, házi orvos, védőnő, más oktatási intézmények dolgozói és tanulói) azon igyekszik, hogy minden tanulóban találjon olyan értéket, amely mentén megkezdhető a tanuló fejlesztése, önértékelésének, önbizalmának erősítése. Kikerülve az iskolából azonban a gyerekek elvesztik kötődésüket a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel, pedig ezeknek a gyerekeknek a személyes kontaktus, az állandó megerősítés létszükséglet.

Az intézmény 2003 óta dolgozik az Integrációs Pedagógiai Rendszerben. A nevelőtestület tagjai amellett hogy folyamatosan szinten tartják a rendszerrel kapcsolatos ismereteiket, nyomon követik a törvényi változásokat, részt vesznek továbbképzéseken, szakmai műhelyeken. Fontosnak tartják az iskolák közötti horizontális együttműködést, tapasztalataikat műhelyfoglalkozások keretében adják át az érdeklődő általános és középiskoláknak. Az iskola tantestülete az intézmény fő céljaként határozta meg a személyiségnevelést, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a tehetséggondozást. A célok megvalósításához olyan oktatási programot kerestünk, amely alkalmas a hátrányok és különbségek csökkentésére, beépíthető az iskola tanrendjébe, elvei megegyeznek az intézmény Pedagógiai programjának célkitűzéseivel, és az intézmény elsődleges partnerei (tanulók, szülők, fenntartó) is elfogadják. Győrszemerén 2002-ben kezdődött a Dalton-terv elnevezésű reformpedagógiai koncepció bevezetése. A Dalton-terv számunkra legfontosabb jellemzői, hogy középpontjában a gyerek áll, őszinte emberi kapcsolatokra épül, fejleszti a toleranciát és a szolidaritást, a diákok megismerik önmagukat, öntudatosabbá válnak.

Az iskola a Családsegítővel, a Gyermekjóléti szolgálattal és a községben dolgozó védőnővel az iskolával szoros együttműködésben látja el feladatát. A diákjait arra neveli, hogy a civil szervezeteken keresztül felelősen vegyenek részt a helyi közéletben. Az iskola a helyi civil szervezetekkel szorosan együttműködik, a helyi közösségi élet megalapozói. A gyermekvédelemben meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.


Elérhetőségek:
Vezető: Tar Ildikó
Cím: 9121 Győrszemere, Fő u. 27.
Telefon: 96/551-081, 06-20/947-0104

 

i

Kapcsolódó oldalak