Válassz menüpontot!

Felhívás a 2019.május 26. napjára kitűzött Európai Parlamenti választások legfontosabb határidőire, illetve eljárási kérdéseire

Tisztelt Választópolgárok!

 

A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlamenti választások legfontosabb határidőire, illetve eljárási kérdéseire az alábbiakban hívom fel figyelmüket:

 

 1. A Nemzeti Választási Iroda azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. április 5-ig a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A Helyi Választási Iroda a továbbiakban HVI) értesítő átadásával tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe

 2. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylés, átjelentkezés, külképviseleti szavazás) legkorábban 2019. március 21-én lehet benyújtani.

 3. A szavazatszámláló bizottság megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig lehet bejelenteni.

 4. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.

 5. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől eltérő magyarországi településen kíván szavazni, a lakcíme szerinti illetékes HVI vezetőjéhez 2019. május 22-én 16 óráig nyújthatja be átjelentkezési kérelmét. A benyújtás módja történhet levélben, személyesen, ügyfélkapu azonosítással interneten, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével. Az átjelentkezési kérelem visszavonására 2019. május 24. napja 16 óráig van lehetőség.

 6. A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16 óráig, vagy 2019. május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 26-án 12 óráig lehet benyújtani. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz pedig a szavazás napján 12 óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani.

 7. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a HVI-hez, melynek névjegyzékében az állampolgár szerepel.

 8. Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Az interneten, ügyfélkapus azonosítással beadott kérelem esetén elegendő, ha a kérelmező a nevét és a személyi azonosítóját megadja. Fentieken túl az egyes kérelemtípusoknál más-más a kérelmeket tartalmazó adat, melyről a HVI-nél kérhet felvilágosítást. A HVI a kérelem tárgyában hozott döntéséről értesítést küld a kérelmező számára.

 9. A HVI vezető a névjegyzéket 2019. május 24-én 16 óra után lezárja. A névjegyzékbe felvenni ezt követően senkit nem lehet!

 10. A szavazás 2019. május 26-án 6-19 óra között zajlik. A magyar választópolgárok személyazonosságukat és lakcímüket a magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatják. Sem lejárt személyi igazolvánnyal, sem lejárt útlevéllel, sem lejárt jogosítvánnyal nem lehet szavazni!

 11. A választópolgárok széleskörű tájékoztatása céljából választási információs szolgálat működik a Győrszemerei Polgármesteri Hivatalnál. A szolgálat vezetője Baloghné dr. Pölöskei Hedvig jegyző, helyettese Zsidai Attiláné igazgatási főmunkatárs

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi választási iroda tagjai:

 • Baloghné dr. Pölöskei Hedvig jegyző (elérhetősége: 06-30-268-7705)

 • Zsidai Attiláné igazgatási főmunkatárs (elérhetősége: 06-20-421-1062)

 

Győrszemere, 2019. március 14.

 

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig s.k.

            HVI vezető

Kapcsolódó oldalak