Válassz menüpontot!
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2021. június 18. napján, napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén a védekezés 2021. június 19-20. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

A Győrszemerei Tanoda hírlevele - Tanodai projektek az alkotás jegyében

A hírlevél az alábbi linken elérhető: Hírlevél


Tisztelt Pályázók,

a pályázati kiírást itt olvashatják:

 "A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás


ÚJ BETONÚTON KÖZLEKEDHETÜNK GYŐRSZEMERE HEGYBEN

A projekt főbb adatai:

  1. A pályázat azonosítószáma: 2464-8/2019/HERMANN
  2. A projekt címe: Zártkerti fejlesztés Győrszemerén
  3. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Győrszemere Községi Önkormányzat
  4. A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 9121 Győrszemere Fő út 20.
  5. A folyósított támogatási összeg (Ft): 10.000.000 Ft
  6. Megvalósítás helyszínei: Győrszemere 1559/25 hrsz és 1502/2 hrsz
  7. Projekt megvalósításának időszaka: 2019.08.02-2020.07.13
  8. A fejlesztés célja: A fejlesztés Győrszemerén valósul meg a zártkerti területeket magába foglaló Szőlőhegyen. Természeti adottságai révén a község határához jelentős szőlőbirtokok tartoztak. A XVI–XVII. századi pusztítások után, a XVIII. század közepén sikerült az itteni szőlő művelési kultúrát ismét magas szintre emelni. A helyi közbirtokosságának szőlőhegyi törvénye 1757-ből való. A szőlőhegyi részen ma is szép lankás szőlőbirtokokat és ősi szórvány pincéket, présházakat találunk. Az Önkormányzat szeretné járhatóvá tenni az 1559/25 hrsz alatti zártkerti földutat burkolat megerősítéssel, betonburkolat kialakítással. A fejlesztendő út a zártkertek között haladnak, erről az útról közelíthetők meg a zártkerti ingatlanok és a többi zártkerti út. A területen számtalan zártkert található. Jelen projekt az egész zártkerti területet kiszolgálja, de közvetlenül 24 zártkerti ingatlan előtt halad el. Az önkormányzat megvásárolja az 1502/2 hrsz zárkerti ingatlan azzal a céllal, hogy azt tovább fejlessze.
  9. A fejlesztés részletes bemutatása: A fejlesztés Győrszemerén valósul meg a zártkerti területeket magába foglaló Szőlőhegyen. A területen a számtalan zártkert található. Győrszemere jellegzetes része a szőlőhegy. Az 1. célterületet érintő fejlesztés az alábbi helyrajzi számokat érinti: 1559/25 hrsz 300 m hosszúságban. Darált építési törmelék (beton, cserép, és téglatörmelék) felhasználásával természetbe illő, környezetbarát útfelújítást valósítunk meg. A 1559/25 hrsz a 1291/2 hrsz-en keresztül kapcsolódik szilárd burkolatú úthoz. Az úttükör kialakításával párhuzamosan a benőtt fák, cserjék is eltávolításra kerülnek. Az alábbi útfelújítási munkálatokat érinti a fejlesztés: a meglévő murva, homok burkolatú út. A tervezési program szerint a jelenleg murva burkolatú zártkerti utca 3,00 m szélességben és 300,00 m hosszan szilárd burkolattal kerül ellátásra. Az utca tengelyét az érvényben lévő szabályozási vonalak középvonalában jelöltük ki, visszaszabályozva az út nyomvonalát a számára kijelölt helyre. A 6,00 m széles közterület szélesség lehetővé teszi 1,00-1,00 m széles stabilizált kétoldali padka kialakítását. A tervezett utca a kezdőszelvényben a Hegy út tengelyéhez csatlakozik, viszont az építési szakasszal a csomópont után meglévő 11,50 m hosszú szilárd burkolatú szakaszhoz csatlakozunk. Az úttengely a vízszintes vonalvezetést tekintve egyenes, a meglévő nyomvonalhoz a 0+300 km szelvényben csatlakozunk. A tervezett burkolat magassági szabályozásánál a csatlakozó burkolat és meglévő nyomvonal magassági adatait vettük figyelembe. A burkolatszélektől 2%-os oldalirányú eséssel a tengelyben egy vápavonalat alakítottunk ki, melyek keresztül vezetjük el a szilárd burkolat csapadékvizét. A tervezett beton burkolat pályaszerkezete: - 16 cm vtg. CP 2,7/3,2 bazaltbeton burkolat - 1 rtg. technológiai fólia - 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció - 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg. Az önkormányzat kitűzött célja, hogy valamilyen mértékben visszaállítsa a pezsgő szőlőhegyi életet. A táj gyönyörű, a természet nyugodt. A hétköznapi monotonításból kiválóan ki lehet szakadni a szőlőhegyen, ezáltal feltöltődik az ember. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet adottságainak kihasználása érdekében, ezét a megvásárolt ingatlan önerőből rendbe teszi, a meglévő szőlő és gyümölcsöst tájfaja őshonos szőlővel és gyümölcsfákkal (Tündérkert programból véve alma, körte, barack) kiegészíti. A településen vonzó lehet a szőlőhegy, hisz kiváló termőképessége és fekvése mellett a nyugalom szigete is egyben. A későbbiekben a „mintakertben” szakmai programokat is szervezünk gyerekeknek annak érdekében, hogy elősegítsük az iskola környezeti nevelő munkáját. A mintakert része lesz a helybe is működő Tanoda programnak. A gyerekek az iskolai környezetből kiszakadva ismerhetik meg környezetüket, hagyományaikat, értékeiket. A pályázat előkészítése során többen jelezték, ha megközelíthető lenne gépkocsival a zártkerti ingatlan, ismét gazdálkodnának rajta.

IMG 6187

IMG 6485

IMG 6489

IMG 6498

IMG 6505

IMG 6779

IMG 6786

IMG 6797

IMG 6854

IMG 6940

IMG 7096

IMG 7298

IMG 7359


Tisztelt Lakosok!
A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja az ügyfeleit, hogy 2020. október 5-től éjszakai műszakban történő hulladékgyűjtésre állnak át a közlekedés tehermentesítése érdekében.
Kérik, hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényt járatnapon este 7 óráig járatvonalon, jól látható helyre kihelyezni szíveskedjenek.
gyhg

Kapcsolódó oldalak