Válassz menüpontot!

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről

 

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Győrszemere Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormány Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével kérheti gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell megküldeni.

Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) az őszi szünetben 3 munkanapon keresztül - 2016. november 2. (szerda) – 2016. november 4. (péntek),a téli szünetben 7 munkanapon keresztül - 2016. december 22. (csütörtök) – 2016. december 30. (péntek) a Menza épületében helyben fogyasztással vagy saját ételhordóban történő elvitellel vehető igénybe.

Az étel kiadása az étkezési napokon délelőtt 11:30-től 12:30 óráig történik.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 23.

A formanyomtatvány beszerezhető:

  • Győrszemerei Polgármesteri      Hivatalban (9121 Győrszemere, Fő utca 20.)
  • a nyomtatvány letölthető      Győrszemere honalapjáról is: www.gyorszemere.hu

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Győrszemerei Polgármesteri Hivatalban, Zsidai Barbaránál lehetséges.

Győrszemere, 2016. február 09.

                                             

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                         

                                                                                                          Zsidai Barbara

                                                                                                             ig.fogalmazó

Ez erre vonatkozó nyomtatványt itt találják:

Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Kapcsolódó oldalak