Válassz menüpontot!

Együtt Győrszemeréért Egyesület

Az egyesület feladata, célja:

Az egyesület célja aktívan bekapcsolódni Győrszemere község kulturális életébe: kulturális rendezvények, szórakoztató műsorok, sportrendezvények szervezésével, előadások tartásával, klubok, szakkörök működtetésével. Célunk a település hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése, a falu életével foglalkozó újság szerkesztése, község környezetének védelme érdekében a falu szépítése, virágoztatása. Szeretnénk az ifjúságot bevonni a falu közösségi életébe, kibővíteni a szórakozási lehetőségeiket, információhoz jutásukat. Célunk a helyi ifjúsági közösség megerősödésének elősegítése. Fontosnak tartjuk a faluban élő tehetségek, illetve hátrányos helyzetűek felkarolását, a tartós munkanélküliek mielőbbi munkához jutásának segítését.

Elérhetőségek
Vezető: Tar Ildikó
Cím: 9121 Győrszemere, Fő utca 18.

Kapcsolódó oldalak