Ballagás és tanévzáró ünnepély

A Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Győrszemerei Tagiskolájában 2024. június 21- én került sor a nyolcadik osztályosok ballagására és a tanévzáró ünnepélyre.

Tar Ildikó tagintézmény-igazgató köszöntötte a győrszemerei általános iskola végzős diákjait, Szalayné Várszegi Ritát, a ballagó 8. osztály osztályfőnökét, a szülőket, meghívott vendégeket, az iskola valamennyi munkatársát és tanulóját.

Az intézmény közössége nevében köszönetet mondott az iskola együttműködő partnereinek.

Megköszönte Schauer-Bujdosó Mónika iskolai védőnő, Erlitz Anita, Papikné Balázs Anita, Petrikóné Lendvai Vera és Karsay Lajos hitoktatók, Zárdainé Samu Erzsébet néptánc-oktató, Kovács Eszter iskolai szociális segítő, Pécsi-Szakály Melinda családsegítő, Képesi Andrea pszichológus, Rátkai Krisztina logopédus, Váradi Gábor gyógytestnevelő, Nemes Jelena és Szabóné Fodor Éva tanodai fejlesztők egész éves munkáját.

Köszönetét fejezte ki Kun Szilvia igazgató asszonynak és a Magyar Vöröskeresztnek a rendezvények és a tanulók támogatásáért.

Megköszönte Horváth Árpádnénak és személyében a Győrszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az eredményes együttműködést.

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesületnek megköszönte a Győrszemerei Tanodán keresztül végzett eredményes fejlesztő és felzárkóztató munkát.

Horváth Gyula polgármesternek, dr. Szalay Péter jegyzőnek, az önkormányzati képviselőknek a tanévben nyújtott értékes segítségért mondott köszönetet. Kiemelte, legyen szó a tanulók utaztatásáról, az iskolai programok támogatásáról, a leendő elsősök füzetcsomagjainak beszerzéséről, a mindennapos működéshez nyújtott segítségről, a község vezetéséhez a 2023/ 2024. tanévben is bizalommal fordulhatott az intézmény.

Fekete Szabolcsnak, Fekete Lórántnak és Bubernik Istvánnak az iskola közössége nevében köszönte meg azt a lelkiismeretes és áldozatos munkát, amit az ifjú tűzoltókért évek óta végeznek. Hangsúlyozta, a győrszemerei tűzoltó egyesület tevékenysége nemcsak magas színvonalú szakmai felkészítés, versenyeztetés, sokkal több annál: a szó legnemesebb értelmében vett közösségépítés.

A tanévben végzett munkájáért elismerésben részesült Szórádiné Burai Ildikó, az iskola Szülői Munkaközösségének elnöke. A köszönet virágait vették át a munkaközösség tagjai: Radics Katalin, Pető-Léránt Xénia, Herenkovicsné Régi Andrea, Bíró-Magyar Krisztina, Horváthné Molnár Renáta, Ravazdiné Körmendi Tünde, Tóth-Molnár Anita, Horváth Alexandra, Dukkonné Pongrácz Zsanett, Dukkonné Limpár Mónika, Borosné Kardos Annamária, Bércesné Mezei Anikó, Halász Nikoletta, Pongrácz Norbertné, Sipőcz Anna Szilvia. A közösség elbúcsúzott 8 év után leköszönő tagjaitól, Feketéné Kalmár Mónikától és Körmendiné Fekete Veronikától.

A tagintézmény igazgatója köszönetet mondott Bodóné Patyi Líviának és Kovácsné Bárdosi Katalinnak a gyermeknapi programokhoz nyújtott értékes segítségért.

A tanévzáró ünnepélyen került sor a kiváló és példamutató tanulók jutalmazására.

 • Könyvjutalmat kapott Pető Panna és Máté Alina Hanna osztályos tanuló; egész éves munkájáért elismerő oklevelet vehetett át Bodó Viktória és Szakonyi Lili.
 • A második osztályból Boros Manna Jana, Bróthág Diána és Tóth Áron érték el a legjobb tanulmányi eredményt.
 • A harmadik osztály legjobbjai: Hencz Máté, Herenkovics Gergő, Inokay Bori, Németh Gergő, Ravazdi Emma és Tóth Ábel. Jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért oklevelet kapott Nagy Zoé és Pádár Nikol Fatima.
 • A negyedik osztályban kitűnő bizonyítványt, ezzel együtt jutalomkönyvet kapott Boros Robin, Haurik Botond, Kovács Tamara, Polgár Barnabás és Szabó Nóra Eperke. Egész éves munkájáért elismerő oklevélben részesült Berki Seron, Dukkon József és Mészáros Márk.
 • Az igazgató könyvjutalomért szólította az ötödik osztályból Mészáros Imrét, Vedó Marcellt és Zsédely Bencé Jó tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért oklevelet kapott Bérces Anna és Kollár Zara Kitana.
 • A hatodikosok közül elismerő oklevélben részesült Bakacs Dorka Melinda.
 • A hetedikesek közül könyvjutalmat kapott Németh Albert, Ravazdi Olivér és Szabó Lehel. Elismerő oklevélben részesült Dukkon Réka és Pongrácz Botond.
 • A nyolcadik osztályból kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért nevelőtestületi dicséretben és jutalomban részesült Körmendi Áron.
 • Az Eatrend Magyarország Zrt. által felajánlott díjat az a tanuló kapta, aki kiváló tanulmányi eredménye, példamutató magatartása mellett sportteljesítményeivel is elismerést szerzett nemcsak magának, hanem az iskolának is. Az Eatrend Magyarország Zrt. „Jó tanuló, jó sportoló” díját, a 2023/2024. tanévben Dukkon Réka osztályos tanuló vehette át.
 • Az iskola egykori tanára által felajánlott jutalmat az a tanuló kapta, aki természettudományok iránti elkötelezettségével, szorgalmával példaként állhat társai előtt. A felajánlott jutalmat a 2023/2024. tanévben Pongrácz Botond osztályos tanuló kapta.
 • A 2023/24. tanévben nyújtott kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, a Győrszemerei Tanoda jó hírnevének öregbítéséért a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elismerését kapta Németh Gergő és Pádár Nikol Fatima osztályos, Szalai Máté 4. osztályos és Németh Albert 7. osztályos tanuló. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület jutalmát kapta jó tanulmányi eredményéért Burdi Patrícia 4. osztályos, Vajda Zsolt Dominik 7. osztályos és Káté Martin 8. osztályos tanuló. A díjakat Végh Balázs, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület alelnöke adta át a tanulóknak.

Az ünnepély végén a tagintézmény igazgatója élményekben gazdag, felhőtlenül vidám és nem utolsósorban balesetmentes nyári szünidőt, jó pihenést kívánt az iskola közösségének, majd a 2023/2024. tanévet bezárta.